Cenník služieb platný od 17.1.2024


TK Motocykel L1-L7 34.00   Urych.vybavenie 5.00
TK Prípojné O2,O1 dovoz 32.00   TK Dovoz hybrid 64.00
TK Motoc.Dovoz L1-L7 49.00   EK M1,N1 + Dovoz 40.00
TK M1,N1 42.00   EK M1,N1 - Zľava 38.00
TK M1,N1,Plyn 47.00   EK D Traktory 47.00
TK Dovoz M1,N1 58.00   EK D Trakt. Zľava 45.00
TK Traktory F 50.00   EK D M2,M3,N2,N3 50.00
TK Prípojné F 33.00   EK D Zľ. M2,M3,N2,N3 - Zľava 45.00
TK Prípojné O2,R1,O1 32.00   EK N2N3M2M3 Nesposobile 23.00
TK M1,N1 ZŤP 37.00   EK D,RKATM1,N1 ZŤP 35.00
TK Elektromobil 45.00   EK Plyn 40.00
TK N3,M3,N2,M2 66.00   EK Protokol 3,50 €
TK Príp,O3,O4,R2-R4 45.00   EK Osvedčenie 3,50 €
TK Traktory T 54.00   EK M1 Nespôsobilé 15.00
TK Traktory Dovoz 69.00   EK Adm. kontrola 17.00
TK Dovoz N2,N3,M2,M3 80.00   EK ON M1,N1 18.50
TK PS, C1-C5 54.00   EK ON  N2,M2,N3,M3 22.00
TK LS - snež.skúter 40.00   Zamestnanec TK 7.00
TK Príp,O3,O4,R Dovoz 55.00   Zamestnanec EK 7.00
TK ON Traktory T,PS 23.00      
TK ON L1,L2,L3 18.00      
TK ON M1,N1,O2 21.50      
TK ON N2,N3,M2,M3 32.00      
TK Adm.Kontrola 17.00      
TK Protokol 3,50 €      
TK Osvedčenie 3,50 €      
TK Opis Protokolu 6.00      
TK ON O3-O4 brzdy 32.00   Objednávka 10.00
TK ON M1,N1 1skup. 16.50      
TK ON O3-O4 bez bŕzd 21.50      
ZK N2,N3,M2,M3 21.00      
ZK 1 Skup. M1,N1 9.00      
ZK 2-3 Skup. M1,N1 15.00      
         
         
Vysvetlivky:        
TK - technická kontrola        
EK - emisná kontrola        
ZK - zvláštna kontrola        
©2024. Všetky práva vyhradené. Navrhnuté firmou LeComp.

Search