Cenník služieb platný od 02.07.2021


TK Motocykle L1-L7 19,00 €   EK M1,N1 + Dovoz 28,00 €
TK Prípojné O2 - Dovoz 20,00 €   EK M1,N1 - zľava 26,00 €
TK Motoc.Dovoz L1-L7 27,50 €   EK D traktory 32,00 €
TK M1,N1 28,00 €   EK D traktory - zľava 30,00 €
TK M1,N1 - Plyn 32,00 €   EK D M2,M3,N2,N3 35,00 €
TK Dovoz M1,N1 42,00 €   EK D M2,M3,N2,N3 - zľava 32,00 €
TK Traktory F 45,00 €   EK N2,N3,M2,M3 nespôsobilé 16,00 €
TK Prípojné F 26,50 €   EK D, RKAT M1,N1,ZŤP 23,00 €
TK Prípojné O2,R1 16,50 €   EK Plyn 30,00 €
TK M1,N1,ZŤP 23,00 €   EK B M1,N1 23,00 €
TK N3,M3,N2,M2 48,00 €   EK B M1,N1 - zľava 22,00 €
TK Príp. O3,O4,R2-R4 26,50 €   EK M1 nespôsobilé 9,00 €
TK Traktory T 39,00 €   EK Admin. kontrola 8,50 €
TK Traktory Dovoz 44,50 €   EK Protokol 3,50 €
TK Dovoz N2,N3,M2,M3 55,50 €   EK OSV 3,50 €
TK PS,C1-C5 39,00 €      
TK LS - snež.skúter 18,00 €      
TK Príp,O3,O4,R Dovoz 40,50 €      
TK ON Traktory T,PS 16,50 €      
TK ON L1,L2,L3 9,50 €      
TK ON M1,N1,O2 11,50 €      
TK ON N2,N3,M2,M3 19,00 €      
TK Adm.Kontrola 8,50 €      
TK Protokol 3,50 €      
TK OSV 3,50 €      
TK Opis protokolu 5,00 €      
TK ON O3-O4 brzdy 20,00 €      
TK ON M1,N1  1skup. 7,00 €      
TK ON O3-O4 bez bŕzd 10,00 €      
ZK N2,N3,M2,M3 20,00 €      
ZK 1 skup. M1,N1 8,00 €      
ZK 2-3 skup. M1,N1 13,00 €      
         
Vysvetlivky:        
TK - technická kontrola        
EK - emisná kontrola        
ZK - zvláštna kontrola        ©2021. Všetky práva vyhradené. Navrhnuté firmou LeComp.

Search