Potrebné doklady od vozidla

Potrebné doklady od vozidla

Doklady, ktoré je potrebné predložiť:

 

 

  • „Technický preukaz“ a „Osvedčenie o evidencii vozidla“ (nestačí tzv. „malý technický preukaz“) - doklady vydávané do 1.3.2005,
  • alebo „Osvedčenie o evidencii vozidla“ formátu A4 - vydávané od 1.3.2005 do 1.6.2010,
  • alebo „Osvedčenie o evidencii“ časť II. (tlačivo formátu A4) - najnovší vzor dokladov vydávaných od 1.6.2010.
  • Ak boli doklady od vozidla zadržané, je potrebné predložiť potvrdenie o ich zadržaní a kópiu zadržaných dokladov.
  • „Potvrdenie o dezinfekcii“, ak je vozidlo určené na prepravu infekčných materiálov, infikovaných pacientov.
  • Platný doklad o emisnej kontrole - platí len pre technické kontroly.
  • Pri opakovanej TK Protokol z predchádzajúcej TK.
  • Bez predloženia uvedených dokladov nesmie byť vozidlo na kontrolu prijaté.

Date

22. január 2015

Tags

Zobraziť
©2024. Všetky práva vyhradené. Navrhnuté firmou LeComp.

Search